Lid worden

Meldt U aan via internet
Om lid te worden van onze club kunt u zich het eenvoudigste aanmelden per internet. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari – 31 december.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,- per jaar tot wederopzegging.
Beëindiging van uw lidmaatschap dient u vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te melden aan onze penningmeester. 

Als u lid wordt tijdens het lopende jaar dan gelden de volgende tarieven:
Na 1 april € 15,-
Na 1 juli € 10,-
Na 1 oktober € 5,-

Vanzelfsprekend zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en geheel conform onze privacy verklaring AVG.

Meldt u aan via deze website en betaal uw eerste inschrijfgeld direct met uw bankpas of telefoon via IDEAL. Pas volgend jaar zullen we de volledige jaarlijkse contributie via automatische incasso innen.

JA, ik wordt graag lid/donateur voor € 20,00 per jaar

 • Dit inschrijf formulier is bedoeld voor nieuwe leden die via automatische incasso jaarlijks hun lidmaatschapsgeld geld willen voldoen. Bij aanmelding betaalt u alleen uw eerste inschrijfgeld via IDEAL. De automatische incasso volgt dan pas in het volgende lidmaatschapsjaar.
 

Doorlopende machtiging jaarlijkse contributie

 • Betaling van lidmaatschapsgeld verloopt via automatische incasso.
  Deze doorlopende automatische incasso wordt jaarlijks voor 31 maart verricht uit naam van:

  SV Zuid-Kennemerland
  Adres penningmeester: Jacob van Lenneplaan 2
  Postcode: 2012 PL
  Plaats: Haarlem
  Incassant ID: NL54ZZZ34223767XXXX
  Kenmerk machtiging: Contributie SVZK
  Reden betaling: Jaarlijkse contributie

  Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de SV Zuid-Kennemerland om jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SV Zuid-Kennemerland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 

Wij hebben tot slot nog deze vragen:

 • In het kader van de AVG privacy wetgeving vragen wij u nadrukkelijk te willen aangeven dat u er geen bezwaar tegen heeft als uw persoons/adresgegevens via onze ledenlijst bekend worden gemaakt. Deze gegevens zijn alleen voor leden toegankelijk en vanzelfsprekend worden uw vertrouwelijke bankgegevens niet vermeld. De ledenlijst is alleen via onze website met een toegangscode te openen. Deze ontvangt u na aanmelding en betaling. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 

Verificatie (ter voorkoming van niet geautoriseerde verzending)

Heeft u verdere vragen? Stuur dan een email naar ons bestuur.