Bestuur

Onze vereniging heet officieel ” Sportfokkers-Vereniging Zuid-Kennemerland’ en is opgericht op 10 april 1970. We hebben als doel het behartigen van de belangen van de kleindiersport en alles wat daar in de ruimste zin van het woord verband mee houdt.

Het dagelijks bestuur van onze vereniging is het makkelijkste te bereiken via email. 

dhr. Willem A. Smit (voorzitter)
Heeft u een vraag aan de voorzitter? Stuur hem een bericht

dhr. Cor Giesberts (secretaris)
Wilt u iets weten van de secretaris? Klik hier

dhr. Bart Landheer (penningmeester)
Stuur de penningmeester een email

dhr. Cor Elsendoorn (erkend oormerk tatoeerder)
Bestuurslid

In het kader van de Privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treft u op onze website geen adressen of telefoonnumers aan. 

LEDENLIJST
Onze leden hebben toegang tot de ledenlijst van onze vereniging.Zij kunnen deze downloaden van het afgeschermde deel van deze website: inloggen voor leden.
Op deze ledenlijst worden alleen die gegevens vermeld waarvoor de leden, conform de AVG, toestemming hebben gegeven.