Digitale ALV 2020

Op deze pagina vindt u alle informatie voor de Digitale ALV 2020. We doen dit omdat we elkaar op korte termijn niet kunnen ontmoeten vanwege Corona-maatregelen. We raden u aan om eerst de onderstaande stukken te downloaden en te lezen. Daarna kunt u stemmen door onderstaand digitaal formulier in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname en betrokkenheid.

We ontvangen uw inzending graag vóór of uiterlijk op zondag 31 mei 2020 (1ste Pinksterdag).

DOWNLOAD ALLE DOCUMENTEN TER GOEDKEURING:

NOTULEN 2019

Download de notulen van de gehouden jaarvergadering op 8 april 2019.

FINANCIEEL 2019

Het verslag van de penningmeester over de financiën 2019 van onze club.

KASCOMISSIE 2019

De goedkeuringen van de
kascommisie 2019.

Hieronder vindt u het stemformulier voor de Digitale ALV2020. U kunt daarop aangeven of u akkoord of niet akkoord bent met het betreffende agenda punt. Heeft u een opmerking of aanvulling dan  beschrijft  u dit onderaan op het formulier met vermelding van de vraag waarop u reageert. 

Als u op ‘verzenden’ klikt heeft u uw stem uitgebracht en ontvangt u per email een bevestiging. Dank!

Breng uw stem uit

  • Bestuurlijke onderwerpen

  • Nieuwe plannen 2020

 

Captcha (ter voorkoming van SPAM)